ازن در آرایشگاه ها

اکسیژن فعال با افزایش جریان خون در محل باعث تحریک ، بازسازی و توانبخشی بافت می شود . قدرت ضدعفونی کنندگی و میکروب کشی بالای ازن کاربرد بسیاری در آرایشگاه ها دارد .

دسته بندی: 
ازن ,آرایشگاه