یونیزاتور

دستگاه تولید یون های منفی ک می تواند  مولکول اسیژن محیط را به یون های منفی اکسیژن تبدیل نماید و اثرات مفیدی در محیط دارند
شیوه ای نوین جهت مقابله با آنفلوآنزا و سرما خوردگی
ضد عفونی هوای منزل و محیط کار
کوتاه شدن دوره سرماخوردگی
بوبری و رفع بوهای نامطبوع محیط
کاهش حساسیت ها یتنفسی
کاهش دوره درمان سینوزیت
تصفیه هوا ریزگردها و آلودگی های صنعتی بدون نیاز به فیلتر
تسریع درمان آسم و حساسیت های فصلی

 

ازن یونیزاتور