مخصوص مرغداری ها

مدل G 10000
برای کاهش تلفات و جلوگیری از ورود هرگونه آلودگی به سالن های پرورش طیور گروه صنعتی سیلانی به ۶ روش سالن ها را تجهیز میکند که عبارتند از:
ضدعفونی سالن های پرورش طیور
ضدعفونی و میکروب زدایی آب و لوله آبرسانی و آبخوریها
ضدعفونی و تصفیه هوای اتاق کارگران
ضدعفونی با دوش ازن
ضدعفونی محیط انبار دانه
اتاقک ضدعفونی ادوات مرغداری

ازن مخصوص مرغداری ها