خانگی

از بین بردن انواع بوهای غذاها و سرخ کردنی ها
از بین بردن بوی سرویس های بهداشتی
ضد عفونی آب مصرفی
ضد عفونی سبزی و صیفی جات و میوه ها
افزایش ماندگاری میوه و سبزیجات،گوشت و مرغ
ضد عفونی اسباب بازی و وسایل کودکان
بوبری و ضد عفونی سرویس بهداشتی
شستشو و ضد عفونی البسه و ظروف آشپزخانه
ضد عفونی و تصفیه آب آکواریم ها

 

دستگاه ازن خانگی