کاربرد اتم اکسیژن در مصارف عمومی، بهداشتی و درمان

طبق قانون طلایی، اکسیژن فعال سریعاً فعال شده و با آلودگی های مجاور خود مانند ویروس، میکروب، باکتری، قارچ و میکروارگانیسم های خطرناک پیوند خورده و آنان مضمحل می نماید و در نهایت اتم های اکسیژن با یکدیگر واکنش داده و مجدداً به اکسیژن تبدیل میشوند، بطوریکه از مسیر اکسیژن فعال به اکسیژن کار پاکسازی به شکل شگفت آوری انجام می پذیرد. از جمله مصارف ازن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
حذف ویروس ها، میکروب ها، باکتری ها، قارچ ها، سموم کشاورزی، شوینده ها، رنگ، بو و طعم نامطبوع و کلر در آب
حذف آلاینده های میکروبی موجود در سطح گوشت
جلوگیری از انتشار آلودگی توسط چاقو
حذف فوق العاده باکتری ها و ویروس های ذخیره شده در شیارها و حفره های گوشت
حذف cholera, Listeria, Infuenza, Salmonella
حذف کامل میکروارگانیسم ها، ویروس های بیماری زا، باکتری ها، مخمرها، هاگ ها، کپک های قارچی، تخم انگل ها در میوه و سبزیجات و مواد غذایی
افزایش ماندگاری و جلوگیری از فاسدشدن میوه و سبزیجات
نابودکننده کپک در موادغذایی مثل رب، نان، میوه و مواد اولیه مورد مصرف در آشپزخانه شیشه، سرشیشه و پستانک بچه
لوازم و وسایل بازی کودکان
ابزارهای پزشکی، جراحی، آرایشی و بهداشتی
لنزهای چشمی
مخزن های ماهی و آکواریوم
کمدها، انبارهای منزل و محل کار